Sứ mệnh

Caramo đang góp phần làm cho sự minh bạch và tiện lợi trở thành chuẩn mực trong việc mua bán phương tiện đi lại, định nghĩa lại thị trường mua bán xe tại Việt Nam nhờ ứng dụng công nghệ.

Tầm nhìn

Trở thành hệ thống mua bán phương tiện đi lại lớn nhất Việt Nam đến năm 2021

Tôn chỉ làm việc

Lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tầm nhìn làm định hướng

Văn hoá dịch vụ

Minh bạch, Tận tâm, Tiện lợi và Tốc độ. Phục vụ khách hàng hơn cả sự mong đợi